Definirea biologiei ectoparazitelor

definirea biologiei ectoparazitelor

Aceștia pot fi: antibiotice, coccidiostatice, promotori de creștere, substanțe antioxidante, aromatizante, antibacteriene, antifungice, agenți de emulsifiere și stabilizare, anticoagulanți și gelifianți, coloranți, conservanți, vitamine, provitamine, definirea biologiei ectoparazitelor, lianți, agenți antisolidificare, reglatori de aciditate, enzime și culturi de microorganisme, fiind exceptate tranchilizantele, substanțele hormonale definirea biologiei ectoparazitelor alte asemenea produse; r formă farmaceutică - forma finală sub care se prezintă produsul de uz veterinar comprimate, drajeuri, capsule, soluții injectabile, soluții perfuzabile, alte soluții, suspensii, tincturi, unguente, linimente, bujiuri, supozitoare, pulberi, emulsii, boluri, ovule, paste etc.

Face excepție autoaprovizionarea de către un fabricant cu produse fabricate de el însuși și vânzarea cu amănuntul a produselor medicinale de uz veterinar fără prescripții; t comerțul angro cu produse medicinale veterinare - orice activitate care include achiziționarea, vânzarea, importul, exportul sau orice altă tranzacție definirea biologiei ectoparazitelor cu un produs medicinal veterinar, cu sau fără profit, cu excepția: i furnizării de către un fabricant de produse medicinale veterinare fabricate de el însuși; ii furnizării cu amănuntul de produse medicinale veterinare de către persoane îndreptățite să efectueze astfel de livrări, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind codul referitor la produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr.

medicament inofensiv pentru viermi

Mai multe despre acest subiect