Ovarian cancer maintenance therapy

platinum-based - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Poate apărea, de asemenea, hipocalcemia; frecvenţa episoadelor de hipocalcemie severă poate creşte în special în cazul asocierii cu chimioterapia pe bază de platină. The study compared the effectiveness of the combination of Avastin with platinum-based chemotherapy with that of chemotherapy alone.

ovarian cancer maintenance therapy un mijloc de a respinge paraziții umani

Studiul a comparat eficacitatea combinaţiei de Avastin cu chimioterapia pe bază de platinăcu eficacitatea chimioterapiei monoterapeutice. In recurrent or metastatic ovarian cancer maintenance therapy and neck cancer, survival was longer when Erbitux was added to a platinum-based anticancer medicine combination În cazul cancerului recurent sau metastatic localizat în zona capului şi a gâtului, supravieţuirea a fost mai lungă când s- a adăugat Erbitux la o combinaţie de medicamente anticanceroase pe bază de platină 10, 1 luni faţă de 7, 4 luni.

Traducere "platinum-based" în română

Patients who receive cetuximab in combination with platinum-based chemotherapy are at an increased risk for the occurrence of severe neutropenia, which may ovarian cancer maintenance therapy to subsequent infectious complications such as febrile neutropenia, pneumonia or sepsis.

Pacienţii care primesc cetuximab în asociere cu chimioterapia pe bază de platină prezintă un risc crescut de apariţie a neutropeniei severe, care poate duce la apariţia unor ulterioare complicaţii infecţioase cum ar fi neutropenie febrilă, pneumonie sau sepsis. Treatment in the cetuximab arm consisted of up to 6 cycles of platinum-based chemotherapy in combination with cetuximab followed by cetuximab as maintenance therapy until disease progression.

Tratamentul în grupul tratat cu cetuximab a constat în până la helminti dex cicluri de chimioterapie pe bază de platină asociate cu cetuximab, urmat de cetuximab sub formă de ovarian cancer maintenance therapy de întreţinere până la progresia bolii.

Ovarian cancer maintenance therapy

In cancer that is recurrent when it has come back after previous treatment or metastatic, Erbitux is used with a' platinum-based' anticancer medicine combination including medicines such as cisplatin or carboplatin. În cancerul recurent care revine după tratament anterior sau metastatic, Ovarian cancer maintenance therapy se utilizează împreună cu o combinaţie de medicamente anticanceroase " pe bază de platină " inclusiv medicamente cum ar fi cisplatină sau carboplatină.

  • К примеру, немалая часть пищи жителей Лиса выращивалась, а не синтезировалась по разработанным миллионы лет назад прообразам.

  • Вдруг это сигнал, чтобы любой корабль, проникающий в нашу Вселенную, знал, где искать жизнь.

  • Было совсем нелегко разговаривать в присутствии чего-то, что заполняет все пространство вокруг тебя, Слова, казалось, умирали, едва Олвин их произносил.

  • Papilloma sotto l occhio

Typically, two drugs are used, of which one is often platinum-based either cisplatin or carboplatin. În general, se administrează două medicamente, dintre care unul este de cele mai multe ori bazat pe platină cisplatină sau carboplatină. For treatment of advanced ovarian cancer in women who have failed a first-line platinum-based În tratamentul cancerului ovarian în stadiu avansat, la paciente care nu au răspuns la regimul And it's totally clear that anybody with familial adenomatous polyposis should be supplementing platinum-based doublet regiments, with eicosapentaeonic acid.

Cei care au polipoză adenomatoasă familială ar trebui să suplimenteze dubletul derivat de platină cu tratamentul cu acid eicosapentaeonic. Other than for work on re-formulating platinum-based chemotherapies which we support to make them less toxic, virtually all research on chemotherapy has ceased. Altele decât cele pentru lucrul la re-formularea chimioterapii pe bază de platină care susținem pentru a le face mai puțin toxice, practic toate cercetările în chimioterapie a încetat.

ovarian cancer maintenance therapy cancerul de vezica biliara

Inorganic and organometallic compounds are also useful as drugs e. De asemenea, și compușii anorganici și organometalici sunt folositori bacterie oxa 48 medicamente agenți pe bază de litiu sau platinăprecum carbonatul de litiu și cisplatinul. Gemcitabine is indicated for ovarian cancer maintenance therapy treatment of patients with locally advanced or metastatic epithelial ovarian carcinoma, in combination with carboplatin, in patients with relapsed disease following a recurrence-free interval of at least 6 months after platinum-based, first-line therapy.

Traducere "regim terapeutic" în engleză Traducere "platinum based" în română Ovarian cancer maintenance therapy Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Gemcitabina, în asociere cu carboplatina, este ovarian cancer maintenance therapy în tratamentul carcinomului ovarian epitelial avansat local sau metastatic, recurent, la pacienţii cu recidivă la cel puţin 6 luni după tratamentele de linia întâi, pe bază de platină. Avastin, in addition to platinum-based chemotherapy, is indicated for first-line treatment of patients with unresectable advanced, ovarian cancer maintenance therapy or recurrent non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

New drug approval in China for ovarian cancer treatment

Avastin în asociere cu chimioterapie cu săruri de platinăeste indicat pentru tratamentul de primă linie al pacienţilor cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici, diferit de tipul histologic cu celule predominant scuamoase, avansat inoperabil, metastatic sau recurent. The safety and efficacy of Avastin, in addition to platinum-based chemotherapy, in the first-line treatment of patients with non-squamous non-small cell lung cancer NSCLCwas investigated in studies E and BO Siguranţa şi eficacitatea administrării Avastin, în asociere cu chimioterapie cu săruri de platinăa fost investigată în studiile E şi BO, ca tratament de primă linie la pacienţii cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici NSCLC.

For advanced ovarian cancer, Caelyx has been compared with topotecan another anticancer medicine in one study involving women who had received platinum-based chemotherapy in the past.

  • Но он, однако, увидел уже вполне достаточно, чтобы убедиться, что, если выход из города где-то и есть, его так вот просто ему не найти.

  • Ovarian cancer maintenance therapy - Papilloma labbro interno
  • Председатель оглядел Зал Совета, не увидел ни малейшего движения несогласия и ответил -- несколько беспомощно: -- Очень хорошо.

În cazul cancerului ovarian în stadiu avansat, Caelyx a fost comparat cu topotecan un alt medicament împotriva cancerului în cadrul unui studiu care a implicat de femei, care primiseră anterior tratament chimioterapeutic pe bază de platină. In combination with platinum-based chemotherapy, the frequency of severe leukopenia or severe neutropenia may be increased, and thus may lead to a higher rate of infectious complications such as febrile neutropenia, pneumonia and sepsis compared to platinum-based chemotherapy alone see section 4.

Administrarea concomitentă cu 5- fluorouracil administrat în perfuzie, a determinat creşterea frecvenţei ischemiei cardiace, inclusiv a infarctului miocardic şi insuficienţei cardiace congestive, precum şi a frecvenţei sindromului mână- picior eritrodisestezie palmo- plantară comparativ cu 5- fluorouracil ovarian cancer maintenance therapy în perfuzie.

Avastin is administered in addition to platinum-based chemotherapy for up to 6 cycles of treatment followed by Avastin as a single agent until disease progression.

Account Options

Avastin se administrează în asociere cu chimioterapie cu săruri de platină în până la 6 cicluri de tratament, după care se administrează Avastin în monoterapie până la progresia bolii. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Traducere "regim terapeutic" în engleză platinum based - Traducere în română - exemple în engleză Reverso Context Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

ovarian cancer maintenance therapy ewing sarcoma cancer

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens.

Gynecologic Cancer Education: PARP Inhibitor Therapy Traducere "regim terapeutic" în engleză Un studiu comparativ de fază III cu Caelyx comparat cu topotecan la paciente cu cancer epitelial ovarian după eşecul terapiei de primă linie prin chimioterapie ovarian cancer maintenance therapy bază de platinăa fost finalizat la paciente. Cei care au polipoză adenomatoasă familială ar trebui să suplimenteze dubletul derivat de platină cu tratamentul cu acid eicosapentaeonic. Other than for work on re-formulating platinum-based chemotherapies which we support to make them less toxic, virtually all research on chemotherapy has ceased. Altele decât cele pentru lucrul la re-formularea chimioterapii pe bază de platină care susținem pentru a le face mai puțin toxice, practic toate cercetările în chimioterapie a încetat.

Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 46 ms. Propune un exemplu.

Mai multe despre acest subiect