Medicamente anti labrador

Tratamentul de susţinere și terapia antidotică în unele intoxicaţii la animale

Coşul dumneavoastră de cumpărături

Relatively few toxics benefit of effective specific antidotes. Antidotes react with toxics or their specific receptor or interfere with their metabolic pathways, provide a competitive substrate for their metabolizing enzymes or absorb toxics on their surface by van der Waals bond formation, thus being able to neutralize such a wide range of compounds, which are in all medicamente anti labrador of medicamente anti labrador.

Because of the small number of specific antidotes, a veterinarian must be a master of the general poisoning management and emergency therapy.

Keywords therapy, emergency supportive care, antidote, activated charcoal Rezumat În majoritatea cazurilor, intoxicaţiile sunt medicamente anti labrador medicale, iar pe lângă terapia antidotică, dacă aceasta există, pacienţii intoxicaţi au nevoie întotdeauna de un tratament complet şi complex, instituit cât mai rapid posibil după producerea intoxicaţiei. Relativ puţine toxice beneficiază de antidoturi specifice eficace. Antidoturile reacţionează cu toxicele sau cu receptorii specifici acestora ori interferează cu căile lor metabolice, oferă un substrat competitiv pentru enzimele lor metabolizante sau adsorb pe suprafața lor, prin formarea legăturilor van der Waals, toxice, putând neutraliza astfel o gamă largă de compuși aflați în toate stările de agregare.

Din cauza numărului redus de antidoturi specifice, medicul veterinar trebuie să fie un maestru al managementului general al intoxicațiilor și al terapiei de urgență.

Cuvinte cheie terapie susținerea marilor funcții antidot cărbune medicinal activat Ţinând cont medicamente anti labrador faptul că, în majoritatea cazurilor, intoxicaţiile sunt urgenţe medicale, pe lângă terapia antidotică, dacă aceasta există, pacienţii intoxicaţi au nevoie medicamente anti labrador de un tratament complet şi complex, instituit cât mai rapid posibil după medicamente anti labrador intoxicaţiei.

Principalele obiective terapeutice care trebuie îndeplinite, în ordinea importanţei, sunt menţinerea marilor funcţii respiratorie, cardiacă, renală etc.

medicamente anti labrador hpv zmiany skorne

Iniţial, în toate cazurile de intoxicaţie, trebuie realizată de urgenţă terapia de susţinere pentru menţinerea marilor funcţii, insistând asupra tulburărilor care ar putea reprezenta un pericol iminent asupra vieții animalelor, precum tulburările respiratorii spasmul laringian sau bronhospasmul, oprirea respiraţiei, hipoventilaţia, pneumonia prin aspiraţie și edemul pulmonardezechilibrele hidroelectrolitice și acido-bazice, tulburările cardiace diminuarea contractilităţii cardiace, bradicardia sinusală, blocul cardiac de gradul doi, stopul atrial şi contracţiile ventriculare premature, tahiaritmia ventriculară și aritmiile supraventricularedar și disfuncţiile renale, care se traduc, cel mai adesea, prin sindromul de azotemie.

În multe intoxicaţii nu se poate interveni cu un antidot specific, de aceea realizarea unei terapii de susţinere corespunzătoare poate conduce la creşterea şanselor de recuperare a animalelor intoxicate.

medicamente anti labrador viermi finali

O mare atenţie trebuie acordată menţinerii perfuziei şi oxigenării tisulare. De asemenea, pe lângă măsurile de susţinere a aparatelor respirator, urinar şi cardiovascular, pacienții trebuie să beneficieze de măsuri specifice și pentru susţinerea hepatică, a tubului digestiv şi a medicamente anti labrador anti labrador nervos central. Astfel, o terapie de susţinere bine instituită şi aplicată poate ajuta la reducerea morbidităţii şi a mortalităţii, în cazul animalelor intoxicate, având eficienţă maximă dacă este realizată sistematic.

În tabelul 1 este prezentat dozajul principalilor agenţi terapeutici folosiţi în terapia de susţinere a pacienţilor intoxicaţi acut. Relativ puţine toxice beneficiază de antidoturi specifice. Antidoturile reacţionează cu toxicele sau cu receptorii specifici acestora sau interferează cu căile lor metabolice ex. O altă cale de blocare a căilor metabolice este aceea prin care se oferă un alt substrat pentru enzimele ce acţionează medicamente anti labrador acest nivel; de exemplu, administrarea alcoolului în intoxicaţia cu etilenglicol antigel sau a acetaţilor în intoxicaţia cu fluoroacetat monosodic produsul De asemenea, adsorbţia antidotism fizic reprezintă fenomenul fizic ce se bazează pe formarea legăturilor de tip van der Waals, cantitatea de toxic adsorbită fiind direct proporţională cu suprafaţa moleculei substanţei medicamente anti labrador.

Medicamente anti labrador adsorbante prezintă avantajul de a neutraliza o gamă largă de substanţe toxice aflate în toate stările de agregare. Folosirea antidoturilor nu exclude însă importanţa detoxifierii îndepărtarea toxicului de la poarta de intrare şi eliminarea acestuia din organism sau pe cea a terapiei de susţinere.

Majoritatea antidoturilor sunt substanţe cu potenţial toxic, de aceea trebuie folosite cu prudenţă şi numai atunci când diagnosticul de intoxicaţie a fost confirmat. Substanţele adsorbante prezintă proprietatea de a lega toxicul, realizând astfel un complex stabil în tractusul gastrointestinal, până în momentul eliminării prin fecale. Suprafaţa mare de adsorbţie a cărbunelui pentru toxice reduce sau previne absorbţia sistemică. Adsorbţia in vitro pe cărbunele medicinal activat, în soluţie apoasă, este un proces nespecific, care atinge echilibrul în mai puţin de 30 de minute.

Odată stabilit echilibrul, se poate produce eliberarea compuşilor adsorbiţi. Din acest motiv, unii practicieni folosesc cărbunele medicinal activat în combinaţie cu un purgativ ex. Cărbunele medicinal activat are un rol de necontestat în tratamentul pacienţilor cu intoxicaţii acute. Cu cât este administrat mai devreme după ingerarea toxicului, cu atât este mai eficient.

medicamente anti labrador

Cărbunele medicinal activat este eficient mai ales în cazul compuşilor nepolari, cu moleculă mare. De asemenea, moleculele neutre sunt mult mai bine adsorbite decât toxicele ionizate, însă cărbunele medicinal activat interferează vizualizarea endoscopică.

Doza de cărbune medicinal activat ce trebuie folosită variază în funcţie de forma de prezentare a fiecărui produs comercial, precum şi de cantitatea de alimente prezentă medicamente anti labrador tractusul gastrointestinal. Oricum, raportul doză-răspuns arată că dozele mai mari sunt mai eficiente.

Dacă volumul toxicului este cunoscut, regula generală este de a administra cărbunele medicinal activat într-o doză de 10 ori mai mare. Tabletele de cărbune nu sunt tot atât de eficiente ca suspensiile. Dacă toxicul ingerat este recirculat enterohepatic, este indicată administrarea medicamente anti labrador a cărbunelui medicinal activat la 4 sau 6 ore, timp de zile. În cazul administrării cărbunelui în doze repetate, este important ca pacientul să fie hidratat adecvat pentru a preveni instalarea constipaţiei.

Diareea la câini. Cauze, simptome, tratament

Administrarea repetată a sorbitolului poate determina hipotensiune sau şoc hipovolemic, îndeosebi la câinii care prezintă instabilitate cardiovasculară. Purgativele uleioase nu se recomandă a fi administrate concomitent cu cărbunele medicinal activat deoarece creează o peliculă în jurul particulelor medicamente anti labrador cărbune, ceea ce conduce la imposibilitatea adsorbţiei toxicelor din tubul digestiv.

Administrarea cărbunelui medicamente anti labrador activat este contraindicată la pacienţii care au ingerat hidrocarburi din cauza riscului crescut de aspirare în pulmoniprecum şi la cei care prezintă leziuni la nivelul tubului digestiv. De asemenea, cărbunele nu trebuie administrat pacienţilor care au ingerat substanţe caustice, care vomită sau care prezintă convulsii sau comă, dacă nu le-a fost realizată în prealabil intubarea endotraheală.

Complicaţia majoră, în cazul administrării cărbunelui medicinal activat, medicamente anti labrador voma. Cu cât combinaţia cărbune activat - purgativ este administrată mai rapid, cu atât este mai eficientă.

Administrarea cărbunelui activat împreună cu sorbitolul poate fi benefică chiar şi la 6 ore după ingerarea toxicului.

medicamente anti labrador

Unele studii au arătat că administrarea sorbitolului împreună medicamente anti labrador cărbunele activat medicamente anti labrador a afectat adsorbţia acetaminofenului, iar în cazul aminofilinei, adsorbţia chiar a fost crescută.

Administrarea combinaţiei cărbune activat - sorbitol conduce la încetinirea eliminării salicilaţilor, în comparaţie cu administrarea cărbunelui activat, neasociat cu sorbitol. În cazul pacienţilor care au ingerat toxice cu eliberare lentă ex.

Simptomele generale ale diareei

Repetarea administrării combinaţiei cărbune - purgativ poate conduce la instalarea deshidratării. Odată ajunse în circulația generală, toxicele sunt mult mai greu de neutralizat. Numărul antidoturilor specifice care acționează după absorbție este mic și adesea cu eficacitate relativă. În intoxicaţiile cu acetaminofen se poate utiliza ca antidot acetilcisteina sau sulfatul de sodiu.

Acetilcisteina este incompatibilă cu agenţii oxidanţi, inclusiv cu apa oxigenată, care este folosită uneori ca vomitiv în intoxicaţii. De asemenea, acetilcisteina are gust neplăcut, putând produce voma şi poate fi adsorbită pe cărbune activat.

Sulfatul de sodiu medicamente anti labrador Glauber este un antidot eficient în intoxicaţia cu acetaminofen şi poate fi folosit în locul acetilcisteinei. În intoxicațiile cu etilenglicol se poate utiliza ca antidot etanolul sau 4-metilpirazolul.

În practică, doza de etanol se administrează până la obţinerea efectului dorit, şi anume un somn profund aproape de comă pentru o perioadă de până la 72 de ore.

Etanolul este un substrat alternativ pentru alcool-dehidrogenază, inhibând astfel transformarea etilenglicolului în medicamente anti labrador mult mai toxici. Dacă metabolizarea este prevenită, etilenglicolul este eliminat netransformat din organism.

Nu se administrează concomitent sau după administrarea de 4-metilpirazol din cauza posibilităţii de producere a intoxicaţiei cu etanol şi a depresiei respiratorii fatale. Se pot folosi şi băuturi spirtoase de tip gin sau votcă, diluate cu apă. Administrarea atropinei se poate face intravenos lent, până la producerea efectului, sau se poate administra un sfert din doză pe cale intravenoasă, se aşteaptă 15 minute pentru a se observa efectele, iar apoi se administrează restul dozei pe cale intramusculară sau subcutanată.

Atropina este potenţial toxică, de aceea ar trebui să se administreze iniţial doza minimă, fiind apoi crescută numai în cazul în care răspunsul este nesatisfăcător.

Parvoviroza canina. Afla cum poti sa previi o boala care poate fi fatala

În cazul în care atropina este administrată intravenos sau în doză mare, trebuie monitorizate frecvenţa şi ritmul cardiac. Difenilhidramina, folosită uneori pentru amendarea semnelor clinice nicotinice întârziate din intoxicaţia cu insecticide organofosforice şi carbamaţi, poate potenţa efectele atropinei.

În cazul intoxicației cu insecticide organofosforice, terapia trebuie completată prin administrare de oxime, care au rolul de a reactiva medicamente anti labrador medicamente anti labrador de către aceste pesticide. Pralidoxima 2-PAM este un reactivator colinesterazic, oximă cu structură de amoniu cuaternar, sintetică, ce eliberează enzima din complexul format cu esterii fosforici.

Enzima eliberată este din nou capabilă să degradeze acetilcolina.

Mai multe despre acest subiect