Descrierea oului de pelin

Oul. Structură, compoziție și metode de analiză a oului

Foarte mare, deplasată și mobilă Albușul Transparent, dens, de culoare alb roz Transparent, dens, de culoare alb roz Transparent, ușor fluid Opac, tulbure, lichefiat și amestecat cu gălbenuș Gălbenușul Compact, central, fără contur precis Compact, central, fără contur precis, descrierea oului de pelin ușor mobil, puțin vizibil Compact, vizibil, mibil, de culoare gălbuie Formă neregulată, opac, fără a se delimita de albuș Mirosul Slab miros chimic la cele conservate chimic De ou stătut, amoniacal, de hidrogen sulfurat Examinarea cu radiații ultraviolete lumina lui Wood Constă în expunerea ouălor la un fascicol cu radiații ultraviolete.

jak wpasc w anemie

Coaja ouălor proaspete conține un descrierea oului de pelin, ovoporfirina, care dispare pe măsură ce oul se învechește. Ovoporfirina are proprietatea de a vira culoarea albastră-violet a radiațiilor ultraviolete în roșu, astfel că în cazul trecerii oului proaspăt prin dreptul unui fascicul de radiații ultraviolete, acesta se colorează în roșu, iar ouăle vechi rămân colorate în albastru violet.

Meniu de navigare

În funcție de învechirea oului se pot obține nuanțe de culoare de la roșu la albastru violet. Examenul nu oferă informații  referitoare la modificările conținutului oului.

instrument de gestionare a paraziților medicamente antiparazitare de ultimă generație

Proba densității Densitatea oului proaspăt este în medie de 1. Când are valoarea de 1.

Pelin: proprietăți de vindecare și contraindicații

Variația densității este cauzată în special de de mărimea camerei de aer, care induce două modificări în comportarea oului cînd acesta este introdus în apă.

Pe de altă parteca urmare a deplasării centrului de greutate, plutirea se face în plan oblic sau vertical, cu extremitatea rotundă în sus. Testarea se poate efectua în apă obișnuită sau în apă sărată.

descrierea oului de pelin

Proba în apă obișnuită constă în introducerea ouălord in lotul de examinat pe rând într-un vas cu apă cu fundul plat. În funcție de poziția oului în vasul cu apă și de mărimea unghiului format între axul longitudinal al oului și fundul vasului se apreciază starea de prospețime a oului.

Oul proaspăt până la  4 zile are o poziție orizontală la fundul vasului, cu axul mare paralel cu fundul vasului. Pe măsură ce oul se învechește, el tinde spre verticalitate, descrierea oului de pelin că oul de 30 zile adoptă o poziție verticală la fundul vasului, formând între acesta și axul mare al oului un unghi de 90°.

Drumul din pelin

Ouăle care au peste 30 zile se ridică la suprafața apei. Prin această metodă se poate aprecia vechimea oului astfel: la zile, ou ia o poziție verticală la fundul vasului, ca oul de 1lună în apa obișnuită; la zile, oul plutește între două ape, la egală distanță între fundul și suprafașa apei; la zile oul atinge cu vârful teșit suprafața apei ți o depășește cu atât mai mult cu cât este mai vechi. Metode de analiză care necesită spargerea oului Examenul organoleptic al conținutului oului În acest scop, oul se sparge și se introduce într-o cutie Petri, unde se descrierea oului de pelin mirosul, aspectul, culoarea și consistența fiecărui component.

La oul proaspăt mirosul este caracteristic, albușul este de culoare albă cu nuanță ușor albăstruie, cu consistență gelatinoasă, gălbenușul este de culoare galbenă diferite nuanțe și are o formă specifică.

Proprietăți de vindecare a pelinului în ginecologie

La oul vechi se constată un miros de stătut, de mucegai sau, dacă sunt prezente procese de alterare, mirosul poate fi rânced, de hidrogen sulfurat sau putrid.

Albușul în acest caz este lichefiat și de culoare cenușie verzuiegălbenușul ia o culoare descrierea oului de pelin, până la negru  verzui, își pierde forma sferică și consistența amestecându-se cu albușul. Determinarea puterii de cristalizare a albușului Metoda se bazează pe proprietatea ovoalbuminei din albușul proapăt de a cristaliza în contact cu aerul. Pe măsură ce oul se invechește, ovoalbumina cristalizată se transformă în ovoalbumină amorfă, păierzîndu-și proprietatea de cristalizare.

În acest scop se întinde  pe o lamă pe o lamă de sticlă o picătură de albuș și se expune la soare, după care se examinează la microscop. În cazul oului proaspăt albumina cristalizează, iar dacă oul este vechi cristalizarea ese absentă.

Determinarea pH-ului Se face cu hârtie  indicator universal sau prin metode electrometrice, pentru albuș, gălbenuș cât si pe amestec de albuș și gălbenuș. Albușul la oul proaspăt arte un pH alcalin 7. Evidențierea fosfaților liberi La ouăle vechi, din cauza transferului de substanțe între albuș și gălbenuș, consecință a modificării presiunii osmotice, se pun în libertate fosfați care  pot fi puși în evidență. Amestecul se lasă în repaus, iar după 5 minute se adaugă 25 ml soluție de carbonat cancer hepatic fibrolamelar sulfit de sodiu, după care se apreciază descrierea oului de pelin.

La ouăle proaspete descrierea oului de pelin la 2 săptămâni, culoarea amestecului rămâne neschimbată. La ouăle vechi se observă o culoare albastră-verzuie, care poate ajunge pînă la albastru închis, indicțnd prezența fosfaților liberi.

Determinarea indicelui vitelic Indicele vitelic reprezintă raportul dintre înălţimea şi diametrul gălbenuşuluiaşezat pe o suprafaţă tare. Măsurarea se face cu şublerul sau micrometrul.

Puterea de cristalizare a albuminei Metoda se bazează pe descrierea oului de pelin albuminei de a cristaliza în contact cu aerul. Cristalizarea are loc doar la oul proaspăt.

Ghicitori despre Vrabie

Pentru a constata cristalizarea albuminei se întinde pe o lamă de sticlă o cantitatede albuş, se expune la aer şi se examinează la microscop formarea cristalelor Determinarea umidităţii oului Principiul metodei: Proba luată în lucru se expune la o sursă de căldură până la greutateconstantă. Pierderea în greutate, calculată procentual, reprezintă conţinutul de apă. Aparatura necesară: exsicator etuvă electrică termoreglabilă Mod de lucru: Este indicat să se facă determinări duble pentru fiecare probă luată în lucru.

Se cântăresc două fiole numerotate în prealabil atât pe corpul fiolei cât şi Pecapaccu capacul desfăcut aşezat înclinat deasupra fiolei.

Din proba anume pregătită se introduc în fiecare fiolă circa 5g produs care se întind în strat uniform. Se cântăresc fiolele cu produs şi din greutăţile respective scăzând tara fiolelor descrierea oului de pelin cantitatea exactă luată în lucru.

descrierea oului de pelin unguent pinworm

Fiolele se introduc în etuvă, în prealabil reglatăla ±2˚C. Timpul de expunere va fi de ore.

  • Modifică text Vrabia de câmp Passer montanus este o pasăre de talie mică, din familia paseride Passeridae răspândită în zona temperată a Europei și a Asiei.
  • Icd 10 code for human papillomavirus infection
  • Vrabie de câmp - Wikipedia
  • Спасибо; об этом я уже .

  • Hpv colon cancer risk
  • Oul. Structură, compoziție și metode de analiză a oului
  • Pelin: proprietăți de vindecare și contraindicații - Cactuși

După epuizarea timpului se scot fiolele din etuvă şi se introduc în toxine ipsen. După racire se acoperă fiecare fiolă cu capacul corespunzător. Se cântăreşte fiecare fiolă şi se notează greutatea. Se introduc din nou fiolele în etuvă şi se menţin minute, după care se scot,se introduc în exsicator, iar după racire se cântăresc din nou.

Se repetă aceste operaţii până la greutate constantă.

descrierea oului de pelin

Rezultatul final se calculează ca medie a celor două determinări paralele. Determinarea lipidelor totale din ouă Principiul metodei: grăsimea din proba de cercetat este extrasă până la epuizare cusolvenţi organici. Pentru a asigura o extracţie completă, proba este supusă în prealabil unui tratament termic moderat, prin care se realizează deshidratarea şi dostrugere a membranei celulelor.

Viața vrabilor de păsări. Descrierea vrabiei

Aparatură necesară: aparat de extracţie continuă, model Soxhlet, alcătuită din balon de mL, extractor de mL şi refrigerent; etuvă electrică cartuşe filtrante sau plicuri confecţionate din hârtie de filtru Reactivi necesari: sulfat de sodiu anhidru Mod de lucru: Se pregătesc mai multe probe conform procedurii de mai jos: Pe o descrierea oului de pelin de celuloid se aşază o fâşie descrierea oului de pelin de vată şi se tareaza.

Din proba pregătită pentru analiză se iau cca 5g şi se întind sub formă de şirag pe fâşia de vată.

Cactuși Pelin: proprietăți de vindecare și contraindicații Tradus din numele grecesc al plantei artemisiasună ca și cum ar da sănătate. Nu s-ar putea caracteriza mai bine proprietățile vindecătoare ale pelinului. Și îl folosesc în medicina populară din cele mai vechi timpuri. Descrierea plantelor medicinale În epoca noastră, pelinul este adesea perceput ca un buruien, împiedicând planta să crească în paturile cultivate.

Se cântăreşte la balanţa analitică şi se notează cantitatea exactă luată în lucru. Peste produsul astfel cântărit se adaugă o cantitate cel puţin egală de sulfat de sodiu anhidru. Se ruleazăvata cu atenţie astfel încaât să nu se piardă din produs şi se introduce în cartuşul filtrant sau plicul confecţionat din hârtie de filtru, în prealabil numerotat cu creion negru.

Proprietăți de vindecare a pelinului în ginecologie - Fruct

Probele de lucru astfel pregătite se introduc în etuvă unde se usucă timp de 6 orela temperatura de ±2˚C. După epuizarea timpului stabilit pentru uscare, probele se scot din etuvă şi serăcesc.

  • Viața vrabilor de păsări. Descrierea vrabiei
  • Indicații pentru utilizare Proprietățile de vindecare ale pelinului în ginecologie vor ajuta la diferite patologii: miomă, polipi, formațiuni chistice, endometrioză, candidoză, eroziune cervicală.

Între timp, baloanele Soxhlet uscate şi numerotate se tarează la balanţa analitică. Se introduce fiecare plic sau cartuş filtrant în extractorul aparatului, iar în balonul corespunzator se pune o cantitate de cca mL din solventul folosit pentru extracţie eter de petrol. Se asamblează instalaţia de extracţie şi se reglează distilarea în aşa fel încât ritmul de picurare să asigure sifonări pe oră.

Descrierea vrabiei

Extracţia se consideră încheiată după 6 ore de distilare continuă în condiţiile indicate. Sfârşitul operaţiei se poate verifica cu ajutorulunei hârtii de filtru pe care se picură din solventul ce se condensează în refrigerent după evaporare, pe hârtia de filtru nu trebuie să rămână pata grasă. După terminarea extracţiei se scoate plicul din extractor şi se evaporă întreagacantitate de solvent din balon.

După răcire în exsicator se cântăreşte fiecare balon şi se usucă în mod repetat câte minute până la greutate constantă.

Aceasta se tratează cu 20mL etanol sodat şi se saponifică timp de 10 minute pe baie deapă, într-o capsulă de porţelan. Se răceşte şi se trece conţinutul capsulei într-o pâlnie deseparare.

Se adaugă mL eter etilic, se agită şi se lasă în repaus pentru separareafazelor. Faza inferioară, descrierea oului de pelin, se îndepărtează, iar faza eterică se trece într-o altăpâlnie de separare unde se spală de mai multe ori cu apă până la pH neutru. Extractul eteric se trece cantitativ într-o capsulă de porţelan şi se evaporă la sec.

Curs de tratament

Reziduul uscat se dizolvă în 2 Ml cloroform şi se introduce într-un cilindru gradat de 10mL, uscat. Se completează până la 5mL cu cloroform.

Într-un alt cilindru gradat de 10mL se introduc 5mL de soluţie etalon decolesterol. Descrierea oului de pelin ambele soluţii se execută reacţia de culoare Lebermann-Burchardt, adăugând câte 2mL anhidridă acetică şi câte 5 picături de acid sulfuric concentrat.

Se agită şi se ţin la întuneric 30 minute, observându-se apariţia culorii verzi caracteristice. Intensitatea culorii şi corespondenţa cu concentraţia se face prin compararea absorbanţei soluţiei de probă cu cea a unui standard de colesterol, prin măsurarea la spectrofotometru aabsorbanţei corespunzătoare la λmax atât pentru probă cât şi pentru soluţia etalon, la lungimea de undă de nm.

Mai multe despre acest subiect